ஜிண்டால் அறக்கட்டளை உதவித்தொகை

தகுதி
(i) இளநிலை படிப்பில் 60 சதவீதம் எடுத்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
(ii) ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த மாணவராக இருக்க வேண்டும்.
உதவி தொகை விபரம்
உதவி தொகை எண்ணிக்கை:  மாறுபடும்
கால அளவு: 1 வருடம்
வழங்கப்படும் தொகை: கல்வி கட்டணம் முழுதும் வழங்கப்படும்.
தேர்வு முறை:  அறக்கட்டளையின் விதிமுறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கபடுவர்
Scholarship : ஜிண்டால் அறக்கட்டளை உதவித்தொகை
Course : அறிவியல் (பி.எஸ்சி.,)
Provider Address : The Trustee Sitaram Jindal Foundation Jindal Nagar, Tumkur Road, Bangalore – 560 073 www.sitaramjindalfoundation.org
Description :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

error: Content is protected !!