ஐ.ஏ.எஸ். தேர்வு அரசு இலவசப்பயிற்சி

தமிழக அரசு நடத்தும் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு இலவச பயிற்சியில் சேர விரும்பும் பட்டதாரி மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி : 14.10.2014

MORE DETAILS

www. civilservicecoaching.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

error: Content is protected !!