பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை

இந்த உதவித்தொகையானது பொறியியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவியல் பாடங்களை படிக்கும் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்படும். இந்த உதவித்தொகை பயிற்சி கட்டணம், கல்விச் செலவு, பயணச்செலவு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

உதவித்தொகை வழங்கப்படும் படிப்புகள்

முதுநிலை முனைவர் ஆராய்ச்சி: 60% மதிப்பெண்களுடன் முதுநிலை பட்டம் மற்றும் முனைவர் பட்டத்தில் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

முனைவர் பட்டம்: முதுநிலை பட்டத்தில் முதல் வகுப்பில் 60% மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

முதுநிலை பட்டம்: இளநிலை பட்டத்தில் முதல் வகுப்பில் 60% மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

அறிவிக்கப்படும் தேதி: பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி நிறுவன தலைவர் மூலமாக அமைச்சகத்தால் பிப்ரவரி/ மார்ச் மாதத்தில் அறிவிக்கப்படும்.

இந்த கல்வி உதவித் தொகையை வழங்கும் நிறுவனம்: மலைவாழ் பழங்குடியினர் விவகார அமைச்சகம்.

மேலும் விபரங்களுக்கு இணையதளத்தை காணவும்.

Scholarship : பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை
Course :
Provider Address : Ministry of Tribal Affairs, Shastri Bhavan, New Delhi -110001. www.tribal.nic.in
Description :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

error: Content is protected !!